Terminalen

Terminalen är ett kraftfullt verktyg för att hantera och styra det mesta i Linux (och andra operativsystem) men samtidigt kan det kännas skrämmande för en ny användare. När jag började lära mig att jobba med terminalen tog jag det steg för steg och började med de mest grundläggande kommandona. När man börjar bli varm i kläderna så inser man hur kraftfullt det är och hur snabbt man kan jobba (i de flesta situationer).

I vissa lägen kan Terminalen vara det enda verktyget man har att tillgå då de grafiska alternativen saknas (tex om man jobbar mot servrar på distans etc). Även många guider gällande installation av olika program är fokuserade på att använda terminalen (även om det i regel även finns beskrivit hur man gör i den grafiska miljön). Nedan kommer jag efterhand fylla på med de mest grundläggande terminal kommandona.


Kortkommandon i Linux

Kommando Beskrivning
pwd Visar var i katalogen du befinner dig.
ls Visar innehållet i (både kataloger och filer) den katalogen som du står i.
ls -al Samma som ovan men visar även dolda kataloger och filer.
cd Byter katalog.
mkdir Skapar en ny katalog.
touch Skapar en ny fil.
cat Används bla till att visa ett fil-innehåll direkt i terminalen.
sudo Används om du tillfälligt behöver root behörighet.
clear Rensar innehållet i terminalfönstret.
rmdir Raderar namngiven katalog som saknar innehåll.
rm -r Tar bla bort namngiven katalog som har innehåll. OBS!!! Var extremt försiktig med rm kommandot och/eller tillhörande flaggor (i detta faller -r) för det kan ställa till oåterkallerlig skada.
uname -a Skriver ut systemets specifikationer.
shutdown Stänger ner systemet.
man Skriver ut en manual i terminalen för namngivet program. Tex "man firefox"
top Visar pågående processer (avbryt med Ctrl+Z).
killall Stänger av dataprocesser, t.ex. program.
tree Visar kataloger och filer i en trädstruktur (eventuellt måste "tree" installeras i systemet).
tree -d Visar endast kataloger i en trädstruktur.
find (find ~ -name test*) Hittar alla filer och kataloger i Hemkatalogen som har "test" med i namnet.

Ett tips! Om man skriver ut --help efter kommandot får man detaljerad information om kommandots olika alternativ (flaggor). Ex "uname --help".